Årskurs 2

Masterprogram, marina system (TMRSM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska kurser + spårkurser + villkorligt valfria kurser ≥ 75 hp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2706 Segling för prestanda 6,0 hp 6,0
FSD3705 Dimensionering av snabba fartyg 6,0 hp 6,0
SD2702 Marindesign
10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2.
20,0 hp 5,0 5,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity 6,0 hp 6,0
MJ2682 Tillämpad miljösystemanalys 6,0 hp 6,0
ME2800 Ideation - Creating a Business Idea 7,5 hp

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0