Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser + spårkurser ≥ 75 hp.

AK2036 läses i åk 1 eller 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SD2707 Marin innovation 5,0 hp 2,5 2,5
SD2708 Skrovkonstruktion 6,0 hp 6,0
SD2710 Marinteknik För studenter som ej gjort kandidatexamensarbete i Marina system 8,0 hp 8,0
SD2703 Marin dynamik 8,0 hp 4,0 4,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2706 Segling för prestanda 6,0 hp 6,0
SD2702 Marindesign 10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2. 20,0 hp 5,0 5,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity 6,0 hp 6,0
MJ2682 Tillämpad miljösystemanalys 6,0 hp 6,0
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 8,0
SG2218 Turbulens 7,5 hp 7,5
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp 6,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp 6,0
MJ2695 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 6,0 hp 6,0
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp 6,0
ME2800 Ideation - Creating a Business Idea 7,5 hp

Inriktningar

Spår, lättviktskontruktioner (MRSA)

Kurser (MRSA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp 3,0 3,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp 6,0

Spår, strömningsmekanik (MRSB)

Kurser (MRSB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp 5,0

Spår, ljud och vibrationer (MRSC)

Kurser (MRSC)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 9,0 hp 9,0

Spår, management (MRSD)

Kurser (MRSD)

*En av ME2053 och ME2054 måste läsas

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2053 Logistik & Supply Chain Management * 6,0 hp 6,0
ME2054 Inköp & Supply Chain Management * 6,0 hp 6,0

Spår, hållbar utveckling (MRSE)

Kurser (MRSE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
MJ2663 Miljömanagement 6,0 hp 6,0
MJ2664 Miljömanagement II, fördjupningskurs 6,0 hp 6,0