Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (35,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp Avancerad nivå
SD2703 Marin dynamik 8,0 hp Avancerad nivå
SD2707 Marin innovation 5,0 hp Avancerad nivå
SD2708 Skrovkonstruktion 6,0 hp Avancerad nivå
SD2710 Marinteknik För studenter som ej gjort kandidatexamensarbete i Marina system 8,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AL2161 Miljömanagement II, fördjupningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
AL2191 Teknik och hållbar utveckling 7,5 hp Avancerad nivå
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp Avancerad nivå
ME2818 Designtänkande 7,5 hp Avancerad nivå
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 hp Avancerad nivå
MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
SD1105 Matlab 3,0 hp Grundnivå
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp Avancerad nivå
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp Avancerad nivå
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp Avancerad nivå
SG2218 Turbulens 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2702 Marindesign 10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2. 20,0 hp Avancerad nivå
SD2706 Segling för prestanda 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + spårkurser ≥ 75 hp.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 hp Avancerad nivå
MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
SD2705 Höghastighetsfartyg 6,0 hp Avancerad nivå
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SG2218 Turbulens 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + spårkurser ≥ 75 hp.

Spår, lättviktskontruktioner (MRSA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp Avancerad nivå
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp Avancerad nivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp Avancerad nivå

Spår, strömningsmekanik (MRSB)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (20,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp Avancerad nivå

Spår, management (MRSD)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (25,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AL2160 Miljömanagement 7,5 hp Avancerad nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs * 6,0 hp Grundnivå
ME2016 Project Management: Leadership and Control * 6,0 hp Avancerad nivå
ME2053 Logistik & Supply Chain Management 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

*ME1003 is compulsory but students who have already taken this as part of the bachelor program instead take ME2016.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 hp Avancerad nivå