Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, marina system (TMRSM), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + spårkurser villkorligt valfria kurser ≥ 75 hp.

Student som ska på utbytesstudier i åk 2 läser AK2036 i åk 1, alla andra i åk 2.

Även kursen MO1002 Oceanografins grunder, orienteringskurs, 7,5 hp, som ges av Stockholms universitet kan läsas som valfri.

Student som läst SD2725 i åk 3 ska läsa SD2709 i stället. SD2725 = de första 6 hp av SD2721.

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + spårkurser + villkorligt valfria kurser ≥ 75 hp.

Student som ska på utbytesstudier i åk 2 läser AK2036 i åk 1, alla andra i åk 2.

Även kursen MO1002 Oceanografins grunder, orienteringskurs, 7,5 hp, som ges av Stockholms universitet kan läsas som valfri.

Spår, lättviktskontruktioner (MRSA)

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Spår, strömningsmekanik (MRSB)

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Spår, management (MRSD)

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser