Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 hp Avancerad nivå
MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
SD2705 Höghastighetsfartyg 6,0 hp Avancerad nivå
SG2218 Turbulens 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + spårkurser villkorligt valfria kurser ≥ 75 hp.

Student som ska på utbytesstudier i åk 2 läser AK2036 i åk 1, alla andra i åk 2.

Även kursen MO1002 Oceanografins grunder, orienteringskurs, 7,5 hp, som ges av Stockholms universitet kan läsas som valfri.

Student som läst SD2725 i åk 3 ska läsa SD2709 i stället. SD2725 = de första 6 hp av SD2721.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 hp Avancerad nivå
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SG2218 Turbulens 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + spårkurser + villkorligt valfria kurser ≥ 75 hp.

Student som ska på utbytesstudier i åk 2 läser AK2036 i åk 1, alla andra i åk 2.

Även kursen MO1002 Oceanografins grunder, orienteringskurs, 7,5 hp, som ges av Stockholms universitet kan läsas som valfri.

Spår, lättviktskontruktioner (MRSA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (44,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp Avancerad nivå
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp Avancerad nivå
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp Avancerad nivå
SD2721 Fartygsdesign 9,0 hp Avancerad nivå
SD2722 Marina strukturer 7,5 hp Avancerad nivå
SD2723 Marin hydromekanik 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2702 Marindesign 10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2. 20,0 hp Avancerad nivå
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (13,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2702 Marindesign 20,0 hp Avancerad nivå
SD2705 Höghastighetsfartyg 6,0 hp Avancerad nivå
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, strömningsmekanik (MRSB)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (52,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp Avancerad nivå
SD2721 Fartygsdesign 9,0 hp Avancerad nivå
SD2722 Marina strukturer 7,5 hp Avancerad nivå
SD2723 Marin hydromekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2702 Marindesign 10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2. 20,0 hp Avancerad nivå
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2702 Marindesign 20,0 hp Avancerad nivå
SD2705 Höghastighetsfartyg 6,0 hp Avancerad nivå
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, management (MRSD)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (47,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AL2160 Miljömanagement 7,5 hp Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp Avancerad nivå
SD2721 Fartygsdesign 9,0 hp Avancerad nivå
SD2722 Marina strukturer 7,5 hp Avancerad nivå
SD2723 Marin hydromekanik 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2702 Marindesign 10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2. 20,0 hp Avancerad nivå
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2702 Marindesign 20,0 hp Avancerad nivå
SD2705 Höghastighetsfartyg 6,0 hp Avancerad nivå
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp Avancerad nivå