Årskurs 1

Masterprogram, marina system (TMRSM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska kurser + spårkurser villkorligt valfria kurser ≥ 75 hp.

Student som ska på utbytesstudier i åk 2 läser AK2036 i åk 1, alla andra i åk 2.

Även kursen MO1002 Oceanografins grunder, orienteringskurs, 7,5 hp, som ges av Stockholms universitet kan läsas som valfri.

Student som läst SD2725 i åk 3 ska läsa SD2709 i stället. SD2725 = de första 6 hp av SD2721.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2721 Fartygsdesign 9,0 hp 6,0 3,0
SD2722 Marina strukturer 7,5 hp 3,0 4,5
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 60290 6,0 hp 6,0
SD2723 Marin hydromekanik 60291 7,5 hp 3,5 4,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 60289 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign
10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2.
60080 20,0 hp 5,0 5,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SD2721 Fartygsdesign 9,0 hp 6,0 3,0
SD2722 Marina strukturer 7,5 hp 3,0 4,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 60285 7,5 hp 7,5
SD2723 Marin hydromekanik 60291 7,5 hp 3,5 4,0
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 60293 5,0 hp 5,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign
10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2.
60080 20,0 hp 5,0 5,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
SD2721 Fartygsdesign 9,0 hp 6,0 3,0
SD2722 Marina strukturer 7,5 hp 3,0 4,5
SD2723 Marin hydromekanik 60291 7,5 hp 3,5 4,0
AL2160 Miljömanagement 60845 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp 7,5
SD2702 Marindesign
10 hp läses på våren i åk 1, och 10 hp på hösten i åk 2.
60080 20,0 hp 5,0 5,0