Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, materialteknik (TMSEM), Utbildningsplan för kull HT2009

Senast ändrad: 2010-03-12
Godkänd: 2010-03-15

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 år heltidsstudier.Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå.Utbildningen har två specialiseringar, en mot Materials Processing med kursstart vårtermin, en mot Materials and Process Design med kursstart hösttermin. De kurser som ingår i respektive specialisering finns i bilaga 1.

Undervisningen ges i huvudsak på engelska.