Årskurs 2

Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna (TMTLM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Hösttermin 2019, kurserna ges av Kungliga Tekniska Högskolan

I årskurs 2 läses obligatoriska kurser, 2 villkorligt valfria kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.

Valbara, 2 kurser av följande 3 ska väljas:

Systembiologi

Läkemedelsutveckling

Projekt i molekylär livsvetenskap

Vårtermin 2020

Obligatorisk

Examensarbete 30 hp, se listan nedan;

5MT004 Examensarbete inom molekylära livsvetenskaper - KI

BL9065 Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna, examensarbete - SU

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
CB2021 Kliniska tillämpningar av bioteknik 6,0 hp 6,0
CB2040 Tillämpad genteknologi och storskalig dataanalys 7,5 hp 7,5
CB2060 Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 3 1,5 hp 1,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
CB2030 Systembiologi 7,5 hp 7,5
CB2050 Projekt i molekylär livsvetenskap 7,5 hp 7,5
CB2090 Läkemedelsutveckling 7,5 hp 7,5