Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Hösttermin 2019, kurserna ges av Kungliga Tekniska Högskolan

I årskurs 2 läses obligatoriska kurser, 2 villkorligt valfria kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.

Valbara, 2 kurser av följande 3 ska väljas:

Systembiologi

Läkemedelsutveckling

Projekt i molekylär livsvetenskap

Vårtermin 2020

Obligatorisk

Examensarbete 30 hp, se listan nedan;

5MT004 Examensarbete inom molekylära livsvetenskaper - KI

BL9065 Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna, examensarbete - SU

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2021 Kliniska tillämpningar av bioteknik 6,0 hp 6,0
CB2040 Tillämpad genteknologi och storskalig dataanalys 7,5 hp 7,5
CB2060 Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 3 1,5 hp 1,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2030 Systembiologi 7,5 hp 7,5
CB2050 Projekt i molekylär livsvetenskap 7,5 hp 7,5
CB2090 Läkemedelsutveckling 7,5 hp 7,5