Senast ändrad: 2019-05-22
Godkänd: 2019-05-22

Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna är ett tvåårigt masterprogram på 120 högskolepoäng på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska.