Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Hösttermin 2021, kurserna ges av Kungliga Tekniska Högskolan

Obligatorisk 

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, välj mellan:

  • 5MT004 Examensarbete inom molekylära livsvetenskaper - KI
  • BL9065 Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna, examensarbete - SU

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2021 Kliniska tillämpningar av bioteknik 50002 6,0 hp 6,0
CB2040 Tillämpad genteknologi och storskalig dataanalys 52091 7,5 hp 7,5
CB2060 Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 3 52093 1,5 hp 1,5

Villkortligt valfria, 2 kurser av följande 3 ska väljas

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2030 Systembiologi 52090 7,5 hp 7,5
CB2050 Projekt i molekylär livsvetenskap 52092 7,5 hp 7,5
CB2090 Läkemedelsutveckling 52094 7,5 hp 7,5