Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik (TMVTM), Utbildningsplan för kull HT2011

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

I årskurs 1 läses en obligatorisk kurs samt minst tre av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser.

Årskurs 2

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

I årskurs 2 läses rekommendera kurser samt ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå, 30 hp. 
Nedan under rubriken "Villkorligt valfria", finner du en lista över de examensarbeten som finns. 

Ett examensarbete måste väljas.