Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik (TMVTM), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2012-09-14
Godkänd: 2012-09-14

Molecular Science and Engineering is a two-year (120 higher education credits) master programme on the advanced level (second cycle). The instruction language is entirely English. The programme consists of courses given by KTH, mainly by the School of Chemical Science and Engineering.