Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2013. Det kan ske förändringar.

Studenter som läser civilingenjörsutb i Bioteknik och vill få en civilingenjörsexamen i bioteknik ska läsa följande kurser:
BB2460 Biokatalys, 7.5 hp
BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp

I årskurs 2 läses rekommenderade kurser samt avslutas med ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.
(Se lista över examensarbeten nedan)

Examensarbete inom Analytisk kemi KD202X
Examensarbete inom Fysikalisk kemi KD203X
Examensarbete inom Kärnkemi KD204X
Examensarbete inom Oorganisk kemi KD205X
Examensarbete inom Organisk kemi KD206X
Examensarbete inom Ytkemi KD207X
Examensarbete inom Korrosionslära KD210X
Examensarbete inom Kemiteknik KE202X
Examensarbete inom Energiprocesser kE203X
Examensarbete inom Träkemi KF201X
Examensarbete inom Pappersteknik KF202X
Examensarbete inom Fiberteknologi KF203X
Examensarbete inom Massateknologi KF204X
Examensarbete inom Polymerteknologi KF205X
Examensarbete inom Polymera material KF206X
Examensarbete inom Ytbehandlingsteknik KF207X

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2300 Biomedical Materials 7,5 hp 7,5
KD2380 Korrosion och ytskydd 7,5 hp 7,5
KD2390 Selektiv organisk syntes 9,0 hp 9,0
KD2420 Miljökemi: atmosfär, vatten och mark 7,5 hp 7,5
KE2110 Tillämpad elektrokemi 7,5 hp 7,5
KF2140 Polymerfysik 7,5 hp 7,5
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp 7,5
KD2401 Bioaktiva molekyler 7,5 hp 7,5
KE2300 Elektrokemiska energiomvandlare 7,5 hp 7,5
KE2350 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 6,0 hp 6,0
KF2130 Polymerkemi 7,5 hp 7,5