Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik (TMVTM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2015-04-29
Godkänd: 2015-04-29

Molecular Science and Engineering is a two-year (120 credits) master programme second cycle. The instruction language is entirely English. The programme consists of courses given by KTH, mainly by the School of Chemical Science and Engineering.