Senast ändrad: 2016-09-13
Godkänd: 2016-09-13

Molekylär vetenskap och teknik är ett tvåårigt masterprogram på 120 högskolepoäng på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska.