Årskurs 2

Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik (TMVTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2017. Det kan ske förändringar. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

I årskurs 2 läses rekommenderade kurser samt avslutas med ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.
Se listan nedan;
Examensarbete inom kemi, avancerad nivå - KD200X
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå - KE200X
Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå - KF200X

Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD2300 Biomedicinska material 51276 7,5 hp 7,5
KD2380 Korrosion och ytskydd 51011 7,5 hp 7,5
KE2110 Tillämpad elektrokemi 51264 7,5 hp 7,5
KF2140 Polymerfysik 51281 7,5 hp 7,5
BB2280 Molekylär modellering 50107 7,5 hp 7,5
KD2170 Nanostrukturerade material 51255 7,5 hp 7,5
KE2300 Elektrokemiska energiomvandlare 51277 7,5 hp 7,5
KF2130 Polymerkemi 51278 7,5 hp 7,5