Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2017. Det kan ske förändringar. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

I årskurs 2 läses rekommenderade kurser samt avslutas med ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.
Se listan nedan;
Examensarbete inom kemi, avancerad nivå - KD200X
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå - KE200X
Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå - KF200X

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CE2020 Kemiska sensorer: Principer och tillämpningar 7,5 hp 7,5
KD2300 Biomedicinska material 7,5 hp 7,5
KD2380 Korrosion och ytskydd 7,5 hp 7,5
KE2110 Tillämpad elektrokemi 7,5 hp 7,5
KF2140 Polymerfysik 7,5 hp 7,5
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
CE2385 Selektiv organisk syntes, teori 7,5 hp 7,5
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp 7,5
KE2300 Elektrokemiska energiomvandlare 7,5 hp 7,5
KE2351 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 7,5 hp 7,5
KF2130 Polymerkemi 7,5 hp 7,5