Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp Avancerad nivå
KD2330 Analytiska separationer 7,5 hp Avancerad nivå
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 hp Avancerad nivå
KD2360 Kvantkemi 9,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp Avancerad nivå
BB2460 Biokatalys 7,5 hp Avancerad nivå
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 7,5 hp Avancerad nivå
KD2340 Molekylär termodynamik 7,5 hp Avancerad nivå
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2814 Idégenerering 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

I årskurs 1 läses en obligatorisk kurs samt minst tre av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser.

Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

Studenter som läser civilingenjörsutb i Bioteknik och vill få en civilingenjörsexamen i bioteknik ska läsa följande kurser:
BB2460 Biokatalys, 7.5 hp
BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp Avancerad nivå
CE2020 Kemiska sensorer: Principer och tillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
CE2385 Selektiv organisk syntes, teori 7,5 hp Avancerad nivå
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp Avancerad nivå
KD2300 Biomedicinska material 7,5 hp Avancerad nivå
KD2380 Korrosion och ytskydd 7,5 hp Avancerad nivå
KE2110 Tillämpad elektrokemi 7,5 hp Avancerad nivå
KE2300 Elektrokemiska energiomvandlare 7,5 hp Avancerad nivå
KE2351 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 7,5 hp Avancerad nivå
KF2130 Polymerkemi 7,5 hp Avancerad nivå
KF2140 Polymerfysik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2017. Det kan ske förändringar. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

I årskurs 2 läses rekommenderade kurser samt avslutas med ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.
Se listan nedan;
Examensarbete inom kemi, avancerad nivå - KD200X
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå - KE200X
Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå - KF200X