Årskurs 1

Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik (TMVTM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Under masterutbildningen läses en obligatorisk kurs, minst tre av fem villkorligt valfria kurser, ett antal rekommenderade kurser, 15 hp valfria kuser, och sista terminen utförs ett examensarbete. Det rekommenderas att den obligatoriska kursen och de villkorligt valfria kurserna läses under första året, men studenten är fri att skapa sitt eget schema under båda studieåren. Notera dock att kurser som ges under vårterminen bör läsas i årskurs 1 eftersom examensarbetet utförs under vårterminen i årskurs 2. 

ME2814 kan ersättas med följande kurser och räknas som rekommenderad kurs: ME2016 Project Management, Leadership and Control, AL2160 Miljömanagement, LS2429 Teknisk kommunikation på engelska (läses i period 2 eller 3 i årskurs 2), eller motsvarande kurs(er) på maximalt 7,5 hp. Om en annan kurs än de som är namngivna här önskas läsas måste programansvarig godkänna kursen innan kursstart.

Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

Studenter som läser civilingenjörsutb i Bioteknik och vill få en civilingenjörsexamen i bioteknik ska läsa följande kurser:
BB2460 Biokatalys, 7.5 hp
BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60135 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 51423 7,5 hp 7,5
KD2360 Kvantkemi 51425 9,0 hp 9,0
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 51424 9,0 hp 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 51421 7,5 hp 7,5
KD2330 Analytiska separationer 60602 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2020 Molekylär enzymologi 51422 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 60970 7,5 hp 7,5
KD2340 Molekylär termodynamik 60972 7,5 hp 7,5
ME2814 Idégenerering 60966 7,5 hp 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 60969 7,5 hp 7,5
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 60971 7,5 hp 7,5