Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2019. Det kan ske förändringar. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter eller ges vartannat år.

I årskurs 2 läses rekommenderade kurser samt avslutas med ett obligatoriskt examensarbete, avancerad nivå 30 hp.
Se listan nedan;
Examensarbete inom kemi, avancerad nivå - KD200X
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå - KE200X
Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå - KF200X

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CE2020 Kemiska sensorer: Principer och tillämpningar 50497 7,5 hp 7,5
KD2300 Biomedicinska material 52311 7,5 hp 7,5
KD2380 Korrosion och ytskydd 52292 7,5 hp 7,5
KE2110 Tillämpad elektrokemi 52289 7,5 hp 7,5
KF2140 Polymerfysik 52308 7,5 hp 7,5
BB2280 Molekylär modellering 50532 7,5 hp 7,5
CE2385 Selektiv organisk syntes, teori 50533 7,5 hp 7,5
CK2020 Avancerad Oorganisk kemi 50530 7,5 hp 7,5
KD2170 Nanostrukturerade material 52310 7,5 hp 7,5
KE2300 Elektrokemiska energiomvandlare 52290 7,5 hp 7,5
KE2351 Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 51926 7,5 hp 7,5
KF2130 Polymerkemi 52307 7,5 hp 7,5