Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, kärnenergiteknik (TNEEM), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser