Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (38,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp Avancerad nivå
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 9,0 hp Avancerad nivå
SH2603 Strålskydd, dosimetri och detektorer 6,0 hp Avancerad nivå
SH2702 Reaktorteknologi 8,0 hp Avancerad nivå
SH2773 Kärnkraftsäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå
SH2007 Research Methodology in Physics 3,0 hp Avancerad nivå
SH204X Examensarbete inom fysik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SH2609 Kärnbränslecykeln 6,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ED2235 Atomfysik för fusion 6,0 hp Avancerad nivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
SH2608 Neutrontransportteori och reaktorkinetik 6,0 hp Avancerad nivå
SH2610 Ledarskap för säkerhet i kärnteknisk verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
SH2611 Små reaktorer 6,0 hp Avancerad nivå
SH2772 Chemistry and Physics of Nuclear Fuels 8,0 hp Avancerad nivå