Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Utöver listade valfria kurser kan max 15 hp kurser kan väljas bland andra, icke-listade valfria kurser. Väljs i samråd med Programansvarig.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SH2603 Strålskydd, dosimetri och detektorer 50244 6,0 hp 6,0
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 50247 9,0 hp 4,0 5,0
SH2706 Uthållig energiomvandlingsteknik 50243 9,0 hp 4,5 4,5
SH2702 Reaktorteknologi 60189 8,0 hp 8,0
SH2612 Kärnkraftsäkerhet 60187 6,0 hp 3,0 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SH2610 Ledarskap för säkerhet i kärnteknisk verksamhet 50246 6,0 hp 6,0
SH2614 Kärnbränslecykeln 50245 6,0 hp 3,0 3,0
SH2772 Chemistry and Physics of Nuclear Fuels 50248 8,0 hp 4,0 4,0
SH2774 Numeriska metoder inom kärnkraftsteknik 50251 6,0 hp 3,0 3,0
SH2701 Termohydraulik i kärnkraftsanläggningar 50249 6,0 hp 6,0
SH2704 Monte Carlo metoder och simuleringar i kärnteknik 50250 6,0 hp 3,0 3,0
SH2302 Kärnfysik 60063 8,0 hp 8,0
SH2611 Små reaktorer 60186 6,0 hp 3,0 3,0
SH2613 Fjärde generationens reaktorer 60185 6,0 hp 3,0 3,0
SH2705 Kompakt reaktorsimulator- övningar i reaktorkinetik och reaktordynamik 60188 6,0 hp 3,0 3,0
SH2605 Strålskadefysik i materia 60184 6,0 hp 6,0