Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

 Examinationskrav
- 40,5 hp obligatoriska kurser
- 22,5-30 hp villkorligt valfria
- 22,5-30 hp valfria
- 30 hp examensarbete

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2220 Den hållbara ingenjören i Nätverkssystem 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EP240X Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk Spår - Design and Technology, villkorligt valfria 7,5 hp 7,5
EH2781 IT-management med enterprise architecture II, fallstudier Spår - Enterprise, villkorligt valfria 15,0 hp 7,5 7,5
EP2400 Nätverksalgoritmer Spår - Design and Technology, villkorligt valfria 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 hp 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
EP2800 Individuellt projekt i nätverkssystem 7,5 hp 7,5
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp 6,0
SF2736 Diskret matematik 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
ME1000 Industrial Management 6,0 hp