Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
EP2120 Internetworking 7,5 hp Avancerad nivå
EP2220 Den hållbara ingenjören i Nätverkssystem 3,0 hp Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2950 Trådlösa nätverk 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2385 Programutvecklingsteknik Spår - Enterprise 6,0 hp Avancerad nivå
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I Spår - Enterprise, villkorligt valfria 7,5 hp Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem Spår - Design and Technology, villkorligt valfria 7,5 hp Avancerad nivå
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem Spår - Design and Technology, villkorligt valfria 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2870 Maskin till maskin kommunikation Spår - Design and Technology, villkorligt valfria 6,0 hp Avancerad nivå
IK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar Spår - Design Technology and Enterprise, villkorligt valfria 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp Avancerad nivå
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp Avancerad nivå
EP2800 Individuellt projekt i nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2670 Riskmanagement 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

För att uppfylla examenskraven för hela tvårårsprogrammet:

Välj ett spår och minst 22,5 hp  vilkorligt valfria kurser inom spåret.

Komplement upp till 120hp med valfria kurser.

Alla villkorligt valfria kurser är även rekommenderade valfria.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (40,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EP2220 Den hållbara ingenjören i Nätverkssystem 3,0 hp Avancerad nivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp Avancerad nivå
EP242X Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2781 IT-management med enterprise architecture II, fallstudier Spår - Enterprise, villkorligt valfria 15,0 hp Avancerad nivå
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk Spår - Design and Technology, villkorligt valfri 7,5 hp Avancerad nivå
EP2400 Nätverksalgoritmer Spår - Design and Technology, villkorligt valfri 7,5 hp Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs Spår - Design and Technology, villkorligt valfri 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2800 Individuellt projekt i nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Examinationskrav
- 40,5 hp obligatoriska kurser
- 22,5-30 hp villkorligt valfria
- 22,5-30 hp valfria
- 30 hp examensarbete