Senast ändrad: 2016-01-26
Godkänd: 2016-01-26

Kommunikationsnät och tjänster har radikalt förändrat våra liv och samhälle. Vi tar nu kommunikationstjänster som bara har blivit allmänt tillgängliga under de senaste tio åren för givet: till exempel, webben och dess sökmotorer; Internet och mobiltelefoni eller peer-to-peer-fildelning och sociala nätverk. Sådana tjänster påverkar våra dagliga liv, de befriar oss i valet av hur och var vi arbetar, kopplar av, spelar och umgås.

Utformningen av kommunikationsnät och kommunikationstjänster är därför centralt för den framtida utvecklingen av våra samhällen. Den Nätverkstjänster och system masterprogram ger den kompetens som behövs för att arbeta i denna dynamiska, utmanande och mycket intressant teknikområde, med de framväxande nätverks paradigmer för sakernas Internet, cloud computing och cyberphysical system. Programmet omfattar grunderna för Internet, trådlösa nätverk, nätverkssäkerhet och hantering av stora distribuerade system. Eleverna kan sedan följa den Design och teknik spåret, att få fördjupad kunskap om framtida nätverkteknologier, nätverkstjänster, matematisk modellering och nätverkssäkerhet, eller den Enterprise spåret, med fokus på konstruktion av industriella IT-system. Den kompetens-set innehåller hantering av nätverkskomponenter, analytiska och simuleringsverktyg för systemutvärdering samt vässad kunskaper i programmering.

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten kunna veta och förstå: 

 • De vetenskapliga grundprinciper och praktiska tillämpningar av datakommunikation för både fasta och trådlösa nätverk
 • Protokollmodeller och deras implementation, bland annat för trådlösa nätverk och Internet, nätverkssäkerhet och nätverkshantering
 • Djup förståelse inom en av områdena ny nätverk teknologie, nätverkssäkerhet, stora distribuerade system, matematiska modellering och IT-system management 
 • Matematisk analys, systemsimulering och experiment för funktionell och prestanda utvärdering
 • Vetenskaplig metodik och dess tillämpning i programområdet.

Färdigheter och förmågor

För masterexamen skall studenten kunna: 

 • matematiskt analysera nätverksfunktioner och protokoll,
 • specificera, designa och konstruera delar av kommunikationssystem och implementera dem i mjukvara
 • presentera tekniska system och resultat från undersökningar både muntligt och skriftligt, samt att hålla systemdemonstrationer
 • arbeta självständigt och i grupp, planera och leda arbetet, kritiskt utvärdera kvaliteten på det egna arbetet för att fortlöpande förbättra den
 •  läsa och förstå forskningsresultat inom området och att tillämpa resultaten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten kunna:

 • tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt till sitt eget tekniskt arbete
 • vara medveten om teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället, nationellt och internationellt
 • vara medveten om etiska frågor som rör forskning och utveckling.