Årskurs 2

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Inriktningar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IM2665 Nanomaterialkemi 7,5 hp 7,5
IM2659 Projekt i nanomaterial 7,5 hp 7,5
IM2661 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp 6,0
IM2666 Karakterisering av nanomaterial 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IH2656 Avancerade halvledarmaterial 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2410 Molekylär bioteknik för nanoteknologi 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5