Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Spår, nanomaterial (NTEA)

Kurser (NTEA)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IM2665 Nanomaterialkemi 7,5 hp 7,5
IM2659 Projekt i nanomaterial 7,5 hp 7,5
IM2661 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp 6,0
IM2666 Karakterisering av nanomaterial 7,5 hp 7,5

Spår, nanoelektronik (NTEB)

Kurser (NTEB)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IH2656 Avancerade halvledarmaterial 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5

Spår, bionanoteknik (NTEC)

Kurser (NTEC)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2410 Molekylär bioteknik för nanoteknologi 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5