Årskurs 2

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 7,5

Inriktningar

Spår, nanomaterial (NTEA)


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IM2665 Nanomaterialkemi 7,5 7,5
IM2659 Projekt i nanomaterial 7,5 7,5
IM2661 Supraledning och tillämpningar 6,0 6,0
IM2666 Karakterisering av nanomaterial 7,5 7,5

Spår, nanoelektronik (NTEB)


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IH2656 Avancerade halvledarmaterial 7,5 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 7,5
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 7,5

Spår, bionanoteknik (NTEC)


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB2410 Molekylär bioteknik för nanoteknologi 7,5 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 7,5