Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2016-11-14
Godkänd: 2016-11-14

Omfattning: 2 år (120 högskolepoäng).

Utbildningens nivå: avancerad.

Inriktningar: Programmet har inga formella inriktningar men erbjuder möjligheten att genom sitt kursval profilera sig mot Nanoelektronik, Bionanoteknik eller Nanomaterial.

Språk för utbildningen: Engelska.