Årskurs 2

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2410 Molekylär bioteknik för nanoteknologi 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2760 Nanomaterialkemi 7,5 hp 7,5
BB2410 Molekylär bioteknik för nanoteknologi
För båda spåren
7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik
För båda spåren
7,5 hp 7,5
SK2757 Projekt i nanomaterial 7,5 hp 7,5
SK2759 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp 6,0
SK2761 Karakterisering av nanomaterial 7,5 hp 7,5

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2822 Sammansatta halvledare och fotoniska komponenter 7,5 hp 7,5
BB2410 Molekylär bioteknik för nanoteknologi
För båda spåren
7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik
För båda spåren
7,5 hp 7,5
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
IL2238 Integrerad elektronik 7,5 hp 7,5