Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Spår, nanomaterial (NTEA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, nanoelektronik (NTEB)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser