Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Spår, nanomaterial (NTEA)

Kurser (NTEA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2770 Introduktion till nanoteknik 5,0 hp 5,0
SK2771 Fasta tillståndets fysik 5,0 hp 5,0
SK2772 Kemi för nanoteknik 5,0 hp 5,0
IH2652 Analysmetoder och analysinstrument 7,5 hp 7,5
SK2901 Kvantiserade material och komponenter 7,5 hp 7,5
IH2659 Tillverkningstekniker för nanokomponenter 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2773 Nanotermodynamik 7,5 hp 7,5
BB2400 Bionanoteknologi 7,5 hp 7,5
SK2774 Kolloider och kolloidala principer för tillämpningar 7,5 hp 7,5

Spår, nanoelektronik (NTEB)

Kurser (NTEB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2770 Introduktion till nanoteknik 5,0 hp 5,0
SK2771 Fasta tillståndets fysik 5,0 hp 5,0
SK2772 Kemi för nanoteknik 5,0 hp 5,0
IH2652 Analysmetoder och analysinstrument 7,5 hp 7,5
SK2901 Kvantiserade material och komponenter 7,5 hp 7,5
IH2659 Tillverkningstekniker för nanokomponenter 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
IH2657 Design av nanohalvledarkomponenter 7,5 hp 7,5