Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, nanomaterial (NTEA)

Kurser (NTEA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IL2231 Forskningsmetodik och vetenskapligt språk för nanoteknik 51361 7,5 hp 7,5
IA249X Examensarbete inom teknisk fysik med inriktning mot nanoteknik, avancerad nivå 61108 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2760 Nanomaterialkemi 51358 7,5 hp 7,5
SK2757 Projekt i nanomaterial 51360 7,5 hp 7,5
SK2775 Nanomaterial för hållbar energi och miljö 51359 7,5 hp 7,5

Spår, nanoelektronik (NTEB)

Kurser (NTEB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IL2231 Forskningsmetodik och vetenskapligt språk för nanoteknik 51361 7,5 hp 7,5
IA249X Examensarbete inom teknisk fysik med inriktning mot nanoteknik, avancerad nivå 61108 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2822 Sammansatta halvledare och fotoniska komponenter 51364 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 50149 7,5 hp 7,5
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 51365 7,5 hp 7,5
IL2238 Integrerad elektronik 51293 7,5 hp 7,5