Senast ändrad: 2020-02-13
Godkänd: 2020-02-13

Omfattning: 2 år (120 högskolepoäng).  

Utbildningens nivå: avancerad.

Språk för utbildningen: Engelska.

Inriktningar: Programmet har inga formella inriktningar men erbjuder möjligheten att genom sitt kursval profilera sig mot Nanoelektronik eller Nanomaterial.