Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Ghent Optical materials
Ghent Microphotonics
Ghent Mathematics in Photonics
Ghent Photonics
Ghent Optical measurements systems
Ghent Research methodology

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IO2653 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp 7,5
IO2663 Halvledar- och nanooptik 6,0 hp 6,0
IO2659 Laserteknik 7,5 hp 7,5
IO2660 EMMP sommarskola 1,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IH2656 Avancerade halvledarmaterial 7,5 hp 7,5
DS1502 Svenska 1, grundnivå 7,5 hp 3,0 4,5
IO2654 Optiska nätverk 7,5 hp 7,5
IO2655 Fotonik 7,5 hp 7,5