Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull VT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
MG203X Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2209 Advanced Manufacturing Processes
En av MG2209 och MG2210 måste väljas.
11,5 hp
MG2210 Advanced Metrology
En av MG2209 och MG2210 måste väljas.
11,5 hp
MG2211 Supply Chain Management
En av MG2211 och MG2212 måste väljas.
11,0 hp
MG2212 Strategic Maintenance Systems
En av kurserna MG2211 och MG2212 måste väljas.
11,0 hp