Årskurs 1

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6,0 hp 6,0
MG2104 Tillverkningsteknik- och planering
Spår Production Engineering and Management
7,5 hp 7,5
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning
MG2028 eller MG2128 måste läsas
6,0 hp 2,0 4,0
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs
MG2128 eller MG2028 måste läsas
7,5 hp 3,5 4,0
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer 9,0 hp 3,0 6,0
MG2203 Process Control and Management
Spår Production Engineering and Management
9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2053 Logistik & Supply Chain Management
Spår Produktionsutveckling Kan alternativt läsas i åk 2/åk 5
6,0 hp 6,0
MG2032 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 1
Spår Produktionsutveckling
6,0 hp 6,0
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs
Spår Industriella IT-system
6,0 hp 3,0 3,0
MG2202 Kvalitet, större kurs
Spår Production Engineering and Management MG2202 eller MG2033 måste läsas
9,0 hp 3,0 3,0 3,0
MG2020 Modulindelning av produkter
Spår Produktionsutveckling
6,0 hp 6,0
MG2035 PDM/PLM - Product Data Management/Product Lifecycle Management
Spår Industriella IT-system
6,0 hp 6,0
MG2033 Kvalitet
Spår Production Engineering and Management. MG2033 eller MG2202 måste läsas
6,0 hp 3,0 3,0
MG2031 Tillverkningsteknik, fortsättningskurs II
Spår Produktionsutveckling
6,0 hp 6,0
MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM
Spår Industriella IT-system
6,0 hp 6,0