Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet har fyra profiler:

  • Industriella IT-system
  • Produktionsutveckling
  • Production engineering and management
  • Industriell fogning
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2027 Industriell produktion - projektkurs 6,0 hp 1,5 4,5
MG202X Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå
MG202X eller MG203X måste läsas
30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik
Profil Produktionsutveckling. MG2009 eller MG2109 ska läsas
6,0 hp 6,0
MG2038 Digitala fabriker
Profil Industriella IT-system
6,0 hp 6,0
MG2037 Industriell limningsteknik
Profil Industriell fogning
6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Profil: Production Engineering and Management; ett av följande kurspaket väljs, ME1003 och ME2053 eller MG1007 ; Bör läsas år 1
6,0 hp
ME2053 Logistik & Supply Chain Management
Profil: Production Engineering and Management; ett av följande kurspaket väljs, ME1003 och ME2053 eller MG1007 ; Profil: Produktionsutveckling
6,0 hp
MG203X Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå
MG203X eller MG202X måste läsas
30,0 hp
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs
Profil: Production Engineering and Management; En av dessa kurser ska väljas, MG2109 eller MG2110
9,0 hp
MG2110 Avancerad mätteknik
Profil: Production Engineering and Management; En av dessa kurser ska väljas, MG2109 eller MG2110
9,0 hp