Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet har rekommenderade fyra profiler:

Industriella IT-system
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
MG2038 "Digitala fabriker" 6hp.

Produktionsutveckling
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
ME2053 "Logistik supply Chain Management" 6hp.
samt en av följande:
MG2009 "Avancerad tillverkningsteknik" 6hp.,
MG2109 "Avancerad tillverkningsteknik, större kurs" 9hp. eller
MG2110 "Avancerad mätteknik" 9hp.

Production engineering and management
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
en av följande kurser ska läsas
MG2109 "Avancerad tillverkningsteknik, större kurs" 9hp.
MG2110 "Avancerad mätteknik" 9hp.

Industriell Fogning (ges endast på svenska)
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
MG2037 "Industriell limning" 6hp.

Minst 5 villkorligt valfria kurser ska läsas under åk 1- 2.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2027 Industriell produktion - projektkurs 6,0 hp 0,5 5,5
MG213X Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå 60871 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2038 Digitala fabriker 6,0 hp 6,0
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik 6,0 hp 4,5 1,5
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs 9,0 hp 4,5 4,5
MG2110 Avancerad mätteknik 9,0 hp 4,5 4,5
ME2053 Logistik & Supply Chain Management 6,0 hp 6,0
MG2037 Industriell limningsteknik 6,0 hp 6,0