Senast ändrad: 2008-03-25
Godkänd: 2008-08-22

För behörighet fordras Högskoleingenjörs- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom Maskinteknik eller motsvarande. För de alternativa kurserna finns ytterligare för­kunskaps­krav, se respektive kursplan.Urvalsgrupp MA5Examen och arbete minst 5 år: 180 hp + 45 hp för 5 år arbete.Hänvisning till KTHs antagningsordning (KTH-handboken)