Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM2008 Projektledning 9,0 hp Avancerad nivå
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6,0 hp Avancerad nivå