Senast ändrad: 2009-04-24
Godkänd: 2009-04-24

För behörighet fordras Högskoleingenjörs- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom Maskinteknik eller motsvarande. För de alternativa kurserna finns ytterligare för­kunskaps­krav, se respektive kursplan.

Urvalsgrupp MA5.

Examen och arbete minst 5 år: 180 hp + 45 hp för 5 år arbete.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk.