Senast ändrad: 2010-08-13
Godkänd: 2010-08-13

För behörighet fordras Högskoleingenjörs- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom Maskinteknik eller motsvarande med kunskaper i produktionsteknik. För de alternativa kurserna finns ytterligare för­kunskaps­krav, se respektive kursplan.

Urvalsgrupp MA5.

Examen och arbete minst 5 år: 180 hp + 45 hp för 5 år arbete.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk. www.kth.se