Årskurs 2

Masterprogram, systemteknik och robotik (TSCRM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

 

Krav för alla spår

  • Obligatoriska kurser: EL2820, AK2036, EL2520, EL2220, DD2410
  • Välj en eller högst två icke-tekniska kurser
  • Välj minst en projektkurs inom studieområdet
  • Krav för ett spår
  • Komplettera med rekommenderade kurser upp till 120hp

OBS: Obligatoriska och villkoriligt valfria kurser från ett spår är rekommenderade på alla andra spår.

OBS: En kurs kan av systemskäl bara listas en gång nedan och listas då i första hand som obligatorisk och i andra hand som villkorligt valfri. Se kurslistorna ovan för en fullständig förteckning över de villkorligt valfria kurserna.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2220 Den hållbara ingenjören i systemteknik 50131 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2425 Robotik och autonoma system
Project Course
50824 9,0 hp
DD1385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++
Ersätter DD1387
7,5 hp
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller 7,5 hp
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem
Project Course
15,0 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp
DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi 9,0 hp
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 hp
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
Non-technical
6,0 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
EG2210 Elmarknadsanalys 7,5 hp
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet
Non-technical
7,5 hp
EH2720 Projektstyrning
Non-technical
7,5 hp
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet 4,5 hp
EK2370 Bygg ditt eget radarsystem, projektkurs 7,5 hp
EL2425 Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs
Project Course
7,5 hp
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp
EL2700 Modell-prediktiv reglering 7,5 hp
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 hp
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem
Project Course
7,5 hp
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5 hp
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 7,5 hp
II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp
LS1419 Engelska för arbetslivet
Non-technical
7,5 hp
LS1464 Retorik - konsten att övertyga
Non-technical
7,5 hp
LS2426 Tyska B2 för ingenjörer
Non-technical
7,5 hp
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska
Non-technical
7,5 hp
LS2436 Franska B2 för ingenjörer
Non-technical
7,5 hp
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete
Non-technical
7,5 hp
LS2449 Spanska B2 för ingenjörer
Non-technical
7,5 hp
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Non-technical
6,0 hp
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter
Non-technical
6,0 hp
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp
SD2231 Tillämpad fordonsdynamikreglering
Project Course
7,5 hp
SF1691 Komplex analys
Ersätter SF1628
7,5 hp
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp

Inriktningar