Senast ändrad: 2020-02-21
Godkänd: 2020-02-21

För antagning krävs upfyllande av grundläggande behörighet motsvarande:

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.
  • Engelska 6 eller motsvarande.

Samt följande krav på särskild behörighet:

Tidigare utbildning måste innefatta grundläggande matematikkurser inom linjär algebra, analys i en och flera variabler, sannolikhetsteori och datalogi. Studenten måste också ha tagit en kurs i signaler och system innefattande material om tidskontinuerliga och tidsdiskreta system, sampling, linjära filter och system samt transformmetoder (Laplace och Z) samt en kurs i reglerteknik.  Ovanstående kan också beskrivas som att studenten ska ha genomfört kurser motsvarande följande av KTHs kurser:

  • SF1624 Algebra och geometri
  • SF1625 Envariabelanalys
  • SF 1626 Flervariabelanalys
  • SF1901 Sannolikhetslära och statistik
  • SF1634 Differentialekvationer II
  • EL1000 Reglerteknik allmän kurs
  • DD1343 Datalogi och numeriska metoder, del 1

Antalet platser inom utbildningsprogrammet är begränsat. Samtliga utbildningsplatser tillsätts på grundval av ett meritvärde. Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.