Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2008-01-30
Godkänd: 2008-04-11