Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2009

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser