Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2014

Spår, programvaruteknik (PVT)

Spår, säkerhet (SEC)