Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2014

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser

Spår, programvaruteknik (PVT)

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, säkerhet (SEC)

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser