Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2015-04-29
Godkänd: 2015-04-29

Programmet är tvåårigt, 120 hp på avancerad nivå
Undervisningsspråk är engelska