Årskurs 2

Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID2213 Logikprogrammering 7,5 7,5
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 7,5